De Synthese van Yoga | Sri Aurobindo

De Synthese van Yoga - Inleiding

Sri Aurobindo’s voornaamste werk over Yoga. In dit boek onderzoekt Sri Aurobindo de traditionele systemen van Yoga en geeft uitleg over bepaalde onderdelen van zijn eigen systeem van Integrale Yoga. Er is een Inleiding, “De Voorwaarden van de Synthese”, en vier delen: “De Yoga van Goddelijke Werken”, “De Yoga van Integrale Kennis”, “De Yoga van Goddelijke Liefde” en “De Yoga van Zelf-Perfectie”. Het materiaal werd voor het eerst in serie gepubliceerd in het maandblad Arya tussen 1914 en 1921; de Inleiding en de eerste twee delen werden later herzien door Sri Aurobindo voor publicatie. Aan de Nederlandse vertaling zijn een aantal voetnoten toegevoegd om de gebruikte Sanskriet terminologie nader toe te lichten. © Sri Aurobindo Ashram Trust 1970, Pondicherry, India

Oorspronkelijke titel: The Synthesis of Yoga, © Nederlandse vertaling 2023:

 • INLEIDING
  Jan Pieter Derksen
 • DEEL I
  Erna Nieuwenhuis
 • DEEL II
  Erna Nieuwenhuis
 • DEEL III
  Erna Nieuwenhuis
 • DEEL IV – I t/m XX
  Jan Pieter Derksen
 • DEEL IV – XXI t/m XXV
  Erna Nieuwenhuis

Met dank aan Martin Schreurs


Book Download


Inhoud

INLEIDING

 • Leven en Yoga
 • De Drie Stappen van de Natuur
 • Het Drievoudige Leven
 • De Systemen van Yoga
 • De Synthese van Yogasystemen

DEEL I

 • De Vier Instrumenten
 • Zelf-Consecratie
 • Zelf-Overgave in Werken ― De Weg van De Gita
 • Het Offer, het Drievoudige Pad en de Heer van het Offer
 • Het Oprijzen van het Offer | de Werken van Kennis ― het Psychisch Wezen
 • Het Oprijzen van het Offer | de Werken van Liefde ― de Werken van het Leven
 • Gedragsnormen en Spirituele Vrijheid
 • De Opperste Wil
 • Gelijkmoedigheid en de Vernietiging van het Ego
 • De Drie Modi van de Natuur
 • De Meester van het Werk
 • Het Goddelijke Werk
 • Het Supramentale en de Yoga van Werken

DEEL II

 • Het Doel van de Kennis
 • De Status van Kennis
 • Het Gezuiverde Verstand
 • Concentratie
 • Verzaking
 • De Synthese van de Discipline van Kennis
 • De Bevrijding van Onderwerping aan het Lichaam
 • De Bevrijding van het Hart en de Gedachten
 • De Bevrijding van het Ego
 • De Verwezenlijking van het Kosmische Zelf
 • De Zijnswijzen van het Zelf
 • De Realisatie van Sachchidananda
 • De Moeilijkheden van het Mentale Wezen
 • Het Passieve en het Actieve Brahman
 • Het Kosmisch Bewustzijn
 • Eenheid
 • De Ziel en de Natuur
 • De Ziel en haar Bevrijding
 • De Niveaus van ons Bestaan
 • De Lagere Drievoudige Purusha
 • De Ladder van Zelfoverstijging
 • Vijnana of Gnosis
 • De Voorwaarden voor het Bereiken van de Gnosis
 • Gnosis en Ananda
 • De Hogere en de Lagere Kennis
 • Samadhi
 • Hathayoga
 • Rajayoga

Deel III

 • Liefde en het Drievoudige Pad
 • De Motieven van Toewijding
 • De Goddelijke Emoties
 • De Weg van Toewijding
 • De Goddelijke Persoonlijkheid
 • De Verrukking van het Goddelijke
 • De Ananda Brahman
 • Het Mysterie van de Liefde

Deel IV

 • Het Principe van Integrale Yoga
 • Integrale Volmaaktheid
 • De Psychologie van Zelfperfectie
 • Het Mentale Wezen Vervolmaken
 • Werktuigen van de Geest
 • Zuivering – De Lagere Denkpatronen
 • Zuivering – De Intelligentie en Wil
 • De bevrijding van de Geest
 • De Bevrijding van de Natuur
 • Elementen van perfectie
 • Vervolmaking van Gelijkmatigheid
 • De Weg van Gelijkmatigheid
 • De Werking van Gelijkmatigheid
 • De kracht der werktuigen
 • Zielskracht en de Viervoudige Persoonlijkheid
 • De Goddelijke Shakti
 • De Werking van de Goddelijke Shakti
 • Geloof en Shakti
 • De Supramentale Natuur
 • Het Intuïtieve Verstand
 • De Gradaties van de Supermind
 • De Supramentale Gedachte en Kennis
 • De Supramentale Instrumenten — Gedachte–Proces
 • Het Supramentale Gevoelszintuig
 • Naar de Visie van Supramentale Tijd